RoboKaland
Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely!

Természeti kincseink védelme, az Öko-lábnyom fogalma azaz: Mit tehetünk bolygónkért és magunkért?
Neurofeedback, biofeedback, agyunk tükre, agyhullámok. Emberi érzékelések és mozgáskultúra!
TESLA SpaceX LoRaWAN SmartHome SmartCity Robotok CNC ESP8266 ESP32 Raspberry LED DIY IR GPS

Wiki

QUANTUM - ÖKO KERT Projekt
QUANTUM - ÖKO KERT Plazmafizika a mindennapi életünkben, avagy Növénytermesztés szeretet frekvenciákkal, nagyrészt újrahasznosított alkatrészek felhasználásával

QUANTUM - ÖKO KERT
Plazmafizika a mindennapi életünkben,
avagy
Növénytermesztés szeretet frekvenciákkal, nagyrészt újrahasznosított alkatrészek felhasználásával


"Ha meg akarod érteni az Univerzum titkait, akkor az energia, a rezgés és frekvencia oldaláról kell megközelítened a témát."
- Nikola Tesla -


 

Mielőtt belevágunk, bár plazma fizikáról is szól, kvantum fizikát is érint ezen írás.
A fellelhető könyvekben sajnos nem nagyon tárgyalt térdimenziókat is érintjük, kvantum fizikát, kvantum-összefonódást, a biológiai transzmutációt és számos sci-finek tűnő természettudomány fontos álláspontjait is igyekszem (sokatok kérésére) olvasmányossá, kezdők számára is érthetővé tenni.

Fontos megjegyeznem, hogy jelen (legjobb) tudásom szerint igyekszem leírni azt, de ez nem garancia arra, hogy később ne bizonyítsam akár épp az ellenkezőjét! - Természetesen ekkor korrigálni fogom írásom.

Kezdjünk is neki, pontokba szedtem, hogyan jött az ötlet.


Chapter 1 - Ökotudatosság első rész

Bizonyára már sokan tudjátok, hogy igyekszünk a technológiát olyan elemi, érthető részekre bontani, hogy akár már óvodás korban lévő gyermekek számára is érthetővé, gyakorlatokkal pedig elérhetővé, megvalósíthatóvá váljon. Mindezt olyan gyakorlatokkal, bütykölésekkel érjük el, mely a múlt és a jelen, legmodernebb technológiáit ötvözve, egyszerű, játékos módon elsajátítva, közel 50-60 évnyi gyakorlati tudást, mérnöki fejlesztéseket és hihetetlen ismereteket, - egy egész életre szóló - ügyességet, agy-izom kapcsolatokat, egyfajta mérnöki rálátást eredményez.
Kutatunk és fejlesztünk, igyekszünk a mindennapokat jobbá, élhetőbbé, természettudatossá varázsolni.
Amellett, hogy hozzáférünk ezáltal a féltve őrzött, “rejtett” műszaki bravúrokhoz, kis idő elteltével már meglátjuk azok gyenge pontjait, képesek vagyunk jobbat, maradandóbbat alkotni!
Mindennek egyfajta melléktermékeként csökkentjük a természetre, így a bolygónkra egyre inkább nehezedő környezeti terhelést.
Akik ismernek, tudják, hogy több tonna berendezést szereltünk már szét, válogattuk alkotó elemeire, így csökkentve az emberiség öko-lábnyomát.


Napjainkban az egyik legnagyobb természeti károkat a műanyagok okozzák.
Próbálkoznak az újrahasznosítással, mely olyan energia befektetést igényel, amely sokkal nagyobb, mint a keletkezett hasznos végtermék.
Tervezési fázisba jutott az elképzelésünk, mely szerint a műanyagokat egy zárt rendszerben, speciális hideg-magfúzióval grafénná, vagy más, hasznos és a természetet nem károsító elemekké formáljuk.

 

Mindezt a Nap erejének köszönhetően, de NEM napelemek segítségével kívánjuk kivitelezni.
A műanyagon kívül természetesen számos más, hasznos alkatrészt, elektromos részeket, hajtásláncokat használunk és építünk bele az általunk tervezett új berendezésekbe, “kütyükbe”.
Természetesen ezen kutatási anyagokat is nyilvánosan publikáljuk, amint eljutunk egy olyan prototípus elkészítéséig, mely az általunk támasztott nagyon szigorú követelményeknek is megfelel és összeegyeztethető a természettel is.


Chapter 2  - Fenntartható fejlődés

Honlapunkon - többek között - több ökokert megvalósítással találkozhattok.

Az ökokertek felépítése, működése nem nagy kihívás. Mi annyiban alkottunk mást, hogy gyermekekkel együtt építettük, kidobott, vagy kidobásra szánt építőelemekből. Így lett például a törött ágykeret a képen látható, önműködő ökokert.
Célunk, hogy bárki az otthonában képes legyen megépíteni olyan rendszereket, amelyek a családját ellátják friss, egészséges zöldséggel, gyümölccsel.
Bár szeretjük a természetet, szeretjük gondozni növényeinket (IS), a rohanó világunkban azonban jól szolgálhat egy kis technológia, mely gondoz helyettünk is, ha arra kérjük.


Chapter 3  - Biofizika, avagy kvantum-bio-elektronika-összefonódás

Szervezetünk minden idegi impulzusa elektromos áram, minden sejtünk egy-egy miniatűr elem, amely 70-90 milliVolt áramot termel optimális esetben. Az energia bizonyos fajtái hatékonyabbak a többinél. Amikor energiákról beszélünk, általában részecskékre és hullámszerű mozgásra gondolunk. Ezeknek a hétköznapi energiáknak a grafikus görbéjét (szinuszos vagy lépcsőzetes) jól ismerjük, és Hertz-hullámként ismerjük.

Az energia különböző formái között csak az a különbség, hogy milyen sebességgel hullámzik a görbe fel-le (frekvencia), illetve, hogy mennyire intenzívek a kilengések, azaz milyen magasra emelkedik vagy süllyed a görbe (amplitúdó). - Wictor Charon -

A 80-as években végzett kutatások azonban azt is bizonyítják, hogy érzékeny műszereket kapcsolva növényekre, alátámasztható az, hogy azok egymástól távol elhelyezve, egymás közötti, valós idejű kommunikációt valósítanak meg.
Képesek például a kártevők megjelenéséről egymást nagy távolságokban figyelmeztetni.
Pillanatnyi ismereteink alapján ilyen kommunikációt skaláris hullámok válthatnak ki. Ugyancsak bizonyított tény, hogy a piramisok is (azon kívül, hogy energiafejlesztő rendszerek is) hasonlóképp kommunikálnak egymással.

Kicsit bonyolítva az eddigi ismereteinket, ezen kívül biotranszmutációra is képesek az élőlények.

A transzmutációt az egyik elemből a másikba való alakításának, alakulásának definiálják. Könyveinkben sajnos nem, vagy csak ritkán térnek ki arra, hogy ez nem csak radioaktív sugárzás hatására, részecskegyorsítóban vagy a tokamak berendezésekben valósulhat meg.

Megj.: A tokamak olyan berendezés, amely egy tórusz alakú, elektromágnes által létrehozott mágneses mezőben képes a magas hőmérsékletű (100 millió °C) plazma tárolására.

A biológiai transzmutációt már számos kísérlet igazolta.
Talán az egyik legjobban érzékelhető példa, hogy a kikelt kiscsibe csontjainak kalcium tartalma jóval meghaladja a tojás összes kalcium tartalmát!

Mi magunk, emberek is, sejtek szintjén, két lábon járó magfúziós berendezések is vagyunk!


Chapter 4  - Skalár hullám

Honlapunkon már írtunk a hullámokról.

A transzverzális hullám  a haladási irányára merőlegesen kelt rezgéseket. A longitudinális hullám a haladási irányban kelt rezgéseket.

Kis áttekintés után most egy speciálisabb, egyedibb hullámformára térnék ki.


Ez a SKALÁRIS hullám, mely hullámformát az 1800-as évek közepén a skaláris energia létezését, elméletben, négy forradalmi jelentőségű egyenletben bizonyította James Clerk Maxwell skót matematikus.
Gondolom ezen már senki sem lepődik meg, de kicsit később, az elméletet felülmúlva,  Nikola Tesla gyakorlatban is bizonyította. A legtöbb Tesla találmány ezen hullámoknak köszönhető!

A szoliton longitudinális hullá­mot állít elő. A longitudinális hullámok viszont nem elektromágneses, hanem tisztán mágneses teret hoznak létre maguk körül.

A széles körben elterjedt definíció szerint a skaláris hullámokat két, teljesen egyforma (idegen szóval replikáns) hullám (hullám és ellenhullám) hozza létre, amelyek szinkronban vannak egymással térben, de időben nem. Más szóval, a két hullám fizikailag teljesen egyforma, de időben 180 fokban eltérnek egymástól. A lényeg, hogy a skaláris hullámok teljesen eltérnek a megszokott Hertz-hullámoktól, egészen másképpen is néznek ki – nagyjából úgy, mint egy végtelen Möbius – minta egy tengely mentén.

A skaláris energia/hullám, a Hertz-hullámokhoz képest azonban egész más jellemzőkkel bír, pégpedig:

 • 5 dimenziós állóhullámokból épül fel.
 • Inkább térben mozog, mint hullámokban.
 • Tesla szerint kvantum térben terjed, szubatomi részecskék segítségével.
 • Ugyancsak Tesla állítása szerint, 27* gyorsabban terjed a fénynél.
 • Képes mindenen áthatolni, intenzitás-vesztés nélkül.
 • Tömör anyagoknak átadja saját “aláírását” - Erre később visszatérünk!
 • A végtelenségig képes önmagát kijavítani és regenerálni.
 • A megfelelő skaláris frekvencia egész sor rendkívül jótékony hatást gyakorol az emberi szervezetre.

Ahogy már fentebb említésre került, minden élet energián alapul, minden energia rezgéseken alapul.

Az élet ilyen megközelítésben nem más, mint rezgés!

Sejtjeink képesek tárolni a töltéseket, információt.
Mivel saját frekvenciájuk van, képesek rezgéseket átvenni, ezáltal akár regenerálódni.
Klaszterszintű alakzat van a sejtközötti térben található kollagén-hálózatban is – ezek ugyancsak képesek megtartani az információt a DNS-ben is, bár itt a skalár hullámok természete, illetve nonlineáris mivolta még sok kérdést vet fel, mely további kutatások tárgyát képezi. Még egy pillanatra, muszáj elvont területen maradnunk, – azután könnyen érthető formában összegezzük az egészet. Léteznek olyan kvantummechanikai modellek, amelyek olyan szubatomi részecskéket írnak le, mint az exciton, a plazmon és a szoliton, amelyek képesek a makro-molekulákhoz hasonló módon biológiai információkat tárolni és szállítani kis mennyiségű skaláris energia hatására. Más szóval, a skaláris energia képes beépülni még saját DNS-ünkbe is .

- Wictor Charon -

A megfelelő frekvenciákkal modulált Skaláris Energia jótékony hatásai:
 

 • Lassítja az öregedési folyamatokat.
 • Kiiktatja és semlegesíti az ember-alkotta, természet-ellenes frekvenciákat az emberi szervezetben.
 • Növeli az élőlény minden egyes sejtjének energia szintjét a kívánatos 70-90 milliVolt szintre.
 • A spektrográfok mérései szerint emeli a szervezetben lévő minden egyes hidrogénatom kovalencia értékét. Ez azért jelentős, mert a DNS-ünket kovalens hidrogén-kötések tartják egyben.
 • Fokozza a sejtfal áteresztő képességét, ami segíti a tápanyagok bejutását a sejtekbe, illetve a toxinok kiválasztását és eltávolítását a sejtekből.
 • Csökkenti az anyag felületi feszültségét, ezáltal a szervezetnek lényegesen kevesebb időre van szüksége az emésztéshez.
 • A sejtek milliárdjainak energia szintjének emelkedésével párhuzamosan növeli a szervezet egészének energia szintjét.
 • Tisztítja a vért, javítja a vérben lebegő fehérjék és zsírok szintjét, a triglicerid értékét és a vérfibrin mintákat.
 • Független laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint 149%-al fokozza az immunrendszer hatásfokát.
 • Javítja a szellemi koncentrációt és fókuszt, amit az EEG vizsgálatokban kimutatott amplitúdó-növekedés bizonyít.
 • Kiegyensúlyozza a két agyféltekét, ugyancsak EEG-tesztek alapján /pontosabban az intuitív tartomány felé koordinálja, a működést, ami egyfajta koherencia megjelenését is biztosítja/.

Forrás: Dr. Siva Poobalasingam MD and Nisha Lakshmanan MA-Az optimális energia a csúcsteljesítmény eléréséhez a skaláris energiával-könyvébenChapter 5  - A víz rejtett bölcsessége, Emoto kísérletek


A kvantum kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy ugyanazon anyag, más-más körülmények között más-más tulajdonsággal, mondhatni kvantum memóriával rendelkezik.

Dr. Masaru Emoto bizonyította, hogy a víz, minél természetközelibb, jótékony frekvenciákkal került kapcsolatba, annál szebb, és szabályosabb hatszögletű kristályformát alkot megfagyott cseppje.
A víz rejtett bölcsessége c. könyvében ezt részletesen tárgyalja.

A kvantumfizika bizonyította, hogy az energia nem más, mint rezgés és természetesen ez visszafelé is igaz.

Rezgés a hang amit hallunk, az ultrahang, a rádió és televízió frekvenciái, a wifi, a fény, amit látunk és a hő is, amit érzünk!

Az egész világegyetem energia, és így rezgése van.
Mégpedig mindennek saját, egyedi rezgése, frekvenciája van!

Emoto bizonyította, hogy minden egyes gondolatnak is megvan a maga frekvenciája, egy adott hullámhossz, ami kifejeződik testünk minden sejtjében, hiszen az élő szervezetek nagy része vízből áll.

A víz klaszterekbe rendeződik. Minél kisebb a víz klaszter-szerkezete, annál kisebb energiabefektetéssel épül be az élő sejtekbe!

A plazma víz klaszterizálásra is használható!


Chapter 6  - Jótékony frekvenciák

Az ionoszféra a felső légkörnek a Nap sugárzása által ionizált tartománya. Nagyjából a felszín fölött 80 km magasságban kezdődik.
Az életünk szempontjából, talán a legfontosabb “élő” frekvenciákat Schumann-rezonanciáknak nevezzük.
Ezen frekvenciák a bolygófelszín, a Föld mint mozgó mágnes és az azt (minket) körülvevő ionoszféra, mint hatalmas kondenzátor által határolt gömbréteg elektromágneses sajátfrekvenciái, melyek ilyen tekintetben üvegrezonátorként üzemelnek.

Ezeket a viharok alatt keletkező villámok keltenek, és modulálnak!? Nevüket Winfried Otto Schumann fizikusról kapták, aki 1952-ben matematikai úton levezette létezésüket.

A Földet közvetlenül körülvevő térségben hideg (kb. 1 eV-os) és sűrű (néhány tízezer részecske minden cm³-ben) plazma található, ami gyakorlatilag együtt forog a Földdel. Ezt a réteget plazmarétegnek nevezik.

A Föld esetén csaknem 2000 zivatar létezik másodpercenként, melyek 50-100 villámot hoz létre.
A villámok széles frekvenciatartományban sugároznak ki elektromágneses hullámokat és a Föld kerületével arányos hullámhosszokon az elektromos és mágneses rezonanciákba kerül.

Ezen rezgések az ELF tartományban keletkeznek, jelentése: extrém alacsony frekvencia.
Földünk sajátfrekvenciáinak átlagértékei a felfedezés pillanatában az alábbi frekvenciákon rezonáltak: 7,83 Hz, 14,1 Hz és 20,3 Hz.

A 7,83 Hz-t a Földünk pulzusának vagy szívverésének is nevezik.
EEG mérések alapján ez a frekvencia az alfa és a theta hullámok határán helyezkedik el. Ez a rezgés átjárja az összes földi élőlényt, mintegy természetes rezonanciaként! Minden földi élőlény érzékeli és rezonanciába kerül vele!

Néhány évvel ezelőtt a 7.83Hz tartomány a cikk írásakor, az egyre növekvő elektroszmog hatására 12 Hz-re emelkedett, mely igen jelentős élettani hatást gyakorol az élő szervezetekre.
Ezen kívül számos jótékony frekvencia létezik a természetben.
 

Ezek közül néhány:
 

 • 432 Hz. A Fény frekvenciája. Gyógyító és sejtmegújító hatása van.
 • 528 Hz. DNS regeneráló és szeretet frekvenciája.
 • 741 Hz. Intuíció.
 • 1111 Hz. az un. Mester frekvencia. Ezen frekvencia hallgatása mély relaxációt meditatív állapotot idéz elő.
 • 7760 Hz-el a köhögés a enyhíthető.


 

Chapter 7  - Plazma

A plazma nem más, mint ionizált gáz, illetve az anyagok negyedik halmazállapota.
Bár ionizált gáz-nak nevezzük, a plazma sokkal több annál!
Az ionizálás során az anyagot alkotó atomokról elektronok szakadnak le, így a plazma ionok és szabad elektronok keveréke lesz.
Az elektronok már nem lesznek az atomokhoz kötve, így szabadon mozoghatnak a plazmában, a plazma elektromosan vezetővé válik és az elektromágneses mezőkkel kölcsönhatásba lép.
A közhiedelemmel ellentétben sokkal több helyen található meg ez a halmazállapot, mint azt hinnénk!
Nikola Tesla, Wictor Charon és még sokan mások állítják, hogy az anyagok halmazállapot változása pillanatában történik a “varázslat”.
Plazma létrejöttének pillanatában nagy erejű skalár hullám keletkezik! Tesla ezt akkor vette észre, amikor nagy energiákat kapcsolt és a kapcsoló jelentős ívkisülést produkált, melyet Tesla, egyfajta nyomásként a bőrén is megérzett.
Kísérleteim során sikerült olyan frekvenciákat előállítani, ami -tapasztalatom szerint- megszüntette az elektroszmogot.


A fotón a plazma gyújtásai pillanatában keletkező Skalár hullámot látjuk


Összegezzük eddigi tudásunkat, mielőtt továbblépnénk.

 • Minden energia.
 • Mindennek meghatározott rezgése, frekvenciája van.
 • A víz egy nagyon intelligens entitás.
 • A víz klaszterekbe rendeződik.
 • Plazma az univerzumunk 99%-a.
 • Az ionoszféra egy része ugyancsak plazma.
 • Plazma gyújtásakor skaláris hullám keletkezik.
 • Több fronton pusztítjuk a Föld bolygót.
 • A skaláris hullám mindenen áthatol.
 • A skaláris hullám bizonyos aspektusai hatással vannak az élőlényekre.


A videóban AUDIO STREAM által modulált élő plazma láthatóChapter 8  - QUANTUM ÖKO KERT


Kutató, fizikus barátaimmal beszélgetve jött egy ötlet, illetve inkább egy kérdés! :-)
Hogyan lehetne ezeket a “megfoghatatlan” elméleteket bizonyítani, egyszerűen, hétköznapi módon?

Spontán kíváncsiságból építettem egy olyan berendezést, mely a fentebb tárgyalt, néhol sci-fiszerű elméleteket összegyúrva, meghatározott frekvenciákon skalár hullámokat állít elő.
Az alap elgondolás az volt, hogy mi lenne, ha az ionoszférát lemodelleznénk kicsiben?
Ahhoz, hogy a legtöbb spektrumban tudjak vizsgálódni, több frekvenciát moduláltam, tehát egyidejűleg több rezonanciában, a növények számára, illetve a növényben lévő víznek, így képes hullámokat, tehát rezgéseket, vagyis energiát, a megfelelő modulációval információt juttatni, az alábbiak szerint:
 

 • Hang, egyszerű elektromágneses hangsugárzó.
 • Hertz-féle hullámok alsó része.
 • Hő, tehát infravörös tartomány.
 • Fény, széles spektrumú növények fejlődéséhez fejlesztett “Growy LED”.
 • Plazmával gerjesztett skaláris hullám.


Másnap nem hittünk a szemünknek!

Majd hamar rájöttünk, hogy ez nem is mágia, igazából annyi történt, hogy amit mi emberek kézzel-lábbal igyekszünk letiporni a szennyezésekkel, azt a rendszer az eredeti - mondhatni ŐSI - állapotokra visszahelyezi.
Vagyis ez nem egyfajta “meghekkelése” a természetnek, hanem éppen ellenkezőleg, a természet normalizálása.
Ez (lenne) a normális!


A QUANTUM - ÖKO KERT rendszer és maga az alkalmazott technológia még számos kérdést felvet, illetve még sok-sok kísérletnek vetjük alá és amint megbizonyosodtunk arról, hogy bárhol, bármilyen körülmények között hozza azt, amit az eddigi teszteknél, építési leírással, szoftverrel, minden segítséggel közzétesszük.
 

 

 

IV. Viharsarki Hobbi Elektronikai Találkozó

A RoboKaland, mint megtudtuk, egy digitális közösségi alkotóműhely, amely 4 éve tart szakköröket és nyári táborokat Békés megyében. Gajdács Krisztián elárulta, pedagógus feleségével ökotudatos technológiát oktatnak az iskoláskorú, robotika iránt érdeklődő gyerekeknek. Kiemelte, a cél, hogy megmutassák a fiataloknak, hogyan lehet nagyot álmodni és kitartással kis dolgokból különlegeset...

Tehetséggondozás a Kodolányin

Gajdács Krisztián, a projekt megvalósításában partnerként résztvevő RoboKaland Alkotóműhely egyik oktatója a KV-nak elmondta, az „Ökotudatosság a digitális technológiában” című műhelyfoglalkozásra május 31- június 3. között került sor a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégiumban.

QUANTUM - ÖKO KERT Projekt

Bizonyára már sokan tudjátok, hogy igyekszünk a technológiát olyan elemi, érthető részekre bontani, hogy akár már óvodás korban lévő gyermekek számára is érthetővé, gyakorlatokkal pedig elérhetővé, megvalósíthatóvá váljon. Mindezt olyan gyakorlatokkal, bütykölésekkel érjük el, mely a múlt és a jelen, legmodernebb technológiáit ötvözve, egyszerű, játékos módon elsajátítva, közel 50-60 évnyi gyakorlati tudást, mérnöki fejlesztéseket és hihetetlen ismereteket, - egy...

A méltatlanul alulértékelt plazma halmazállapot

A plazma, ionizált gázt jelent, mely az anyagok negyedik halmazállapota.
Az ionizálás során az anyagot alkotó atomokról elektronok szakadnak le, így a plazma ionok és szabad elektronok keveréke lesz.
Az elektronok már nem lesznek az atomokhoz kötve, így szabadon mozoghatnak a plazmában, a plazma elektromosan vezetővé válik és az elektromágneses mezőkkel kölcsönhatásba lép.

Hullámhosszak

A hullámhossz az a távolság, amekkora távolságonként a hullám ismétlődik. Két legközelebbi azonos fázisban lévő pont távolsága. Gyakran a görög lambda (λ) betűvel jelölik.

A fény elektromágneses sugárzás: az elektromágneses sugárzásoknak azon hullámhosszú tartománya, amelyet az emberi szem érzékelni tud. Az emberi szem a 390 és 750 nanométer hullámhosszak közé eső elektromágneses sugárzást érzékeli.

Transzverzális és Longitudinális hullámok. Azaz: Marconi Vs. Tesla

Transzverzális hullámról beszélünk akkor, ha az egyes részecskék mozgásának iránya a hullám terjedési irányára merőleges.

Longitudinális(Skaláris) hullám esetén a részecskék mozgásának iránya egybeesik a hullám terjedésének irányával.

7.000 Forintból, DIY ózongenerátorral a COVID ellen IS!

A Fujita Egészségtudományi Egyetem kutatói közölték, hogy, az ózongáz 0,05-01 ppm koncentrációban, amely nem káros az emberi egészségre, képes megölni a vírust.
Villámcsapás közelében nagy mennyiségben keletkezik az ún. koronakisülés hatására. A Tesla-tekerccsel végzett kísérletek használatakor keletkező elektromos ívek is nagy mennyiségű ózont képesek előállítani.

Robotos kalandokra várják a megyei gyerekeket

Az új generáció képzését tűzte ki céljául egy békéscsabai házaspár öt évvel ezelőtt, ma pedig már megyeszerte szakkörök és tanórák keretében vezetik be a különböző robotok, illetve okoseszközök gyártási rejtelmeibe a gyerekeket.- Forrás:BEOL

III. Viharsarki HE Találkozó 2020.07.25. - Robotok, órák, elektronikai kütyük

Immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Viharsarki Hobbi Elektronikai Találkozót a békéscsabai Vasutas Művelődési Házban. A rendezvényre az ország több pontjáról is érkeztek, idén először tartott itt bemutatót a Robokaland.

Folyamatban lévő fejlesztéseink

A RoboKaland Alkotóműhelyben készült, egyedileg épített eszközök egy része, melyeket a szakkörök és táborok folyamán fejlesztünk.

NodeMCU D1 mini - L298n - Wifi - Android Drón

Teljes építési útmutató hamarosan...

Nikola Tesla - A különc zseni!

A történelmi Magyarország területén született, a világ egyik legjelentősebb és leghíresebb tudósa és feltalálója!
Tiszteletünk jeléül a RoboKaland Csapata a szakkörökön több különböző Tesla-tekercset megépít, kipróbál, dokumentál és teljesen szabadon közzé tesz!

Öveges professzor, a fizika Nagy Varázslója

A természettudomány népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakja volt Öveges József, akit a fizika varázslójának is neveztek.
A tehetetlenség, anyagra és pszichére egyaránt jellemző! A különbség az, hogy míg a fizikai világ tehetetlenségét képesek vagyunk pontosan számolni, úgy a lélek tehetetlenségét csupán lustaságunk, illetve a saját korlátaink okozzák!

Az ASCII

Az ASCII egy mozaikszó: az American Standard Code for Information Interchange kezdőbetűiből (jelentése kb.: szabványos amerikai kód információcserére). A kód jelkészlete az angol abc betűit, számokat, írásjeleket és vezérlő kódokat tartalmazza.[1] Az ASCII jelkészlet 128 különböző szövegkaraktert 0..127 előjel nélküli egész számokra képez le. ASCII-kódolást alkalmaznak a text-editorok (például a Jegyzettömb) is.

Zenei hangok

Egyetlen periodikus rezgés hatására hang (fizikai értelemben vett hang, egyszerű hang, szinuszhang) keletkezik. Hangzásnak nevezzük periodikus rezgéseknek azt a komplexumát, mely egy alaprezgés által keltett alaphangból és az alaprezgés egész számú többszöröseivel rezgő felhangokból áll.

A hangzás ezen fundamentális definíciója köti össze a fizikai-élettani hangjelenséget a zenével. Ennek ellenére egyes zenei alapfogalmak meghatározása nem közvetlenül a hangzáshoz, hanem az alaprezgéshez, alaphanghoz és/vagy a felhangokhoz...

Okosított fűszerkert lépésről lépésre

Az alap ötlet: mindannyian szeretjük a fűszereket, és sajnos sokszor kénytelenek vagyunk a boltban kapható szárított változathoz nyúlni. A friss mindig jobb, azt mondják sokan és ezzel mi is egyetértünk!

Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy saját magunk fogjuk kinevelni, és gondozni saját kis fűszerkertünkben a szükséges fűszereket.

Beszereztünk sokféle vetőmagot, és mivel fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, papírpoharakban fogjuk elvetni őket, és automatizálni fogjuk az öntözést is, hogy a lehető...

Okos játszóházat építünk

Központi vezérlővel együttműködő, játékosan nevelő és felügyeleti rendszer. Figyeli a gyermek játékát, neveli, emberi hangon szól hozzá. Modul rendszerének köszönhetően számos kiegészítővel, akár ügyességi oktató játékokkal is bővíthető. Több méretben lesz elérhető, a babaház mérettől egészen a kertben elhelyezhető, kültéri kisházig. A beltéri nagyobb módozat, például egyben gyerekágy is lehet, melyre rábízhatjuk többek között a stabil hőmérséklet...

RoboKaland Bemutatkozás

Környezettudatos életforma a természettel összhangban, azt megőrző és építő, energiatudatos, hosszú távon fenntartható együttműködés. Az ilyen jellegű együttműködéssel a természettel közösen élvezhetjük annak pozitív hatásait.

 • Megtanuljuk a TESLA és a SpaceX technológiáit IS!
 • Valódi, naprakész áramköri, technológiai és robotikai ismeretek!
 • Természeti kincseink védelme, az Öko-lábnyom fogalma
 • Mit tehetünk bolygónkért és...
A macskamenta

Aromás illatú évelő növény, macskák kedvelt pihenőhelye. Szárított és friss leveleit használhatjuk gyógyteákba vagy fűszerként mártásokba, levesekbe. Természetes szúnyog-, bolhariasztó, zöldségek közé ültetve véd a levéltetvektől. 

A levendula

Röviddel a virágzás előtt betakarított fiatal leveleiből készült főzet nyugtató hatású, epe- és vizelési panaszok ellen használatos. Kiválóan alkamas hús- és halételek fűszerezésére.

  ‹‹‹‹    ‹‹  0-19  20-28    ››    ››››  

LEGFŐBB SZÍVÜGYÜNK

ROBOTIKA

Napjaink technológiái egyre inkább teret hódítanak, rohamosan fejlődnek és mindennapjaink részét képezik. A fiatal generáció nyitottsága már most megmutatkozik a technológia iránt, hiszen könnyedén használnak egy-egy újonnan megjelent „kütyüt”, hamar elsajátítják a használatukhoz szükséges információkat.

TERMÉSZETTUDOMÁNY

A klímaváltozás küszöbén, a megújuló energiaforrások kihasználása a legsürgetőbb feladata az emberiségnek. Ennek megismertetése is célunk, illetve fontosnak tartjuk azt is, hogy kísérletek segítségével ismerjék meg a résztvevők a nap-, szél-, vagy akár a vízenergia hasznosságát, működését.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Fontosnak tartjuk az öko-tudatos életmódot és a környezetvédelmet, amelyre szintén ösztönözzük a gyermekeket. A tábor foglalkozásai során olyan kütyüket fogunk építeni a gyermekekkel, amelyek szemléltetik a megújuló energiák működését, játékos feladatok segítségével.

ROBOKALAND MEGÁLMODÓI

GINA

GINA

ELŐADÓ és TECHNIKUS

Sziasztok! Gina vagyok, Gréti anyukája! Sok-sok évet tanultam annak érdekében, hogy nektek a leghasznosabb, legjobb tudást képes legyek átadni.

RoboKaland project
GRÉTI

GRÉTI

ÖTLETGAZDA és TESZTELŐ

Sziasztok, 7éves múltam! Sokat játszom, anyával virágokat ültetek, apával bütykölök, sokat rajzolok és imádom a csigákat!

RoboKaland project
KRISZ

KRISZ

TECHNOLÓGIA FEJLESZTŐ

Sziasztok! Krisz vagyok! Azon munkálkodom és munkálkodtam az elmúlt éveken hogy Nektek a lehető legtöbb izgalmas kísérletet összegyűjtsem, kitatláljam és legérthetőbben a legjobb tudásom szerinti átadjam.

RoboKaland project

ROBOKALAND CSAPATA, Együttműködő partnereink

Domokos Imre - Békéscsabai Rádióklub

IMRE (HA8IG)

Domokos Imre - Békéscsabai Rádióklub

Elektronika, rádiótechnika, számítástechnika területeken fiatalokat oktatok, ezen kívül a Békéscsabai Rádióklub Klubelnöke vagyok.

Békéscsabai Rádióklub
Jakab János - Békéscsabai Rádióklub

JÁNOS (HA8BS)

Jakab János - Békéscsabai Rádióklub

Elektronika, rádiótechnika, számítástechnika területeken fiatalokat oktatok, ezen kívül a Békéscsabai Rádióklub Klubtitkára vagyok.

Békéscsabai Rádióklub
Csabai László - Békéscsabai Rádióklub

LÁSZLÓ (HA8MC)

Csabai László - Békéscsabai Rádióklub

Elektronika, rádiótechnika, számítástechnika területeken fiatalokat oktatok. Híradástechnikai mérnők vagyok.

Békéscsabai Rádióklub
TIBI BÁ

TIBI BÁ

Elektronika, RC technológiák

Elektronikai, mechanikai és faipari fejlesztések, áramkörök, és egyéb kütyük fejlesztése.

Okos Babaház project

ANDRÁS

ANDRÁS

TECHNOLÓGIA, KUTATÁS

Sziasztok! andrás vagyok! Azon munkálkodom és munkálkodtam az elmúlt éveken hogy Nektek a lehető legtöbb izgalmas kísérletet összegyűjtsem, kitatláljam és legérthetőbben a legjobb tudásom szerinti átadjam.

RoboKaland project
ANDRÉ

ANDRÉ

Hardverfejlesztő

André vagyok! Elektronika és számítógép/mikrovezérlő alapú egyedi mérő, beavatkozó, naplózó rendszerek, közismertebb nevén az Ipar 4.0 rendszerek fejlesztésével foglalkozom.

További információk
ANDRÁS

ANDRIS

PLAZMA, EEG és AGYKUTATÓ

Neuroscope projektünkkel a határokat feszegetjük. A tudományágakon is túllépve, illetve azokat szintetizálva vizsgáljuk az emberi agy működési mechanizmusait, a tudat lehetséges síkjait.

www.neuroscope.net
LACI

LACI

PLAZMA, EEG és AGYKUTATÓ

Neuroscope projektünkkel a határokat feszegetjük. A tudományágakon is túllépve, illetve azokat szintetizálva vizsgáljuk az emberi agy működési mechanizmusait, a tudat lehetséges síkjait.

www.neuroscope.net

SZABI

SZABI

Szoftverfejlesztő

Szabi vagyok! Egyedi, integrált ügyviteli rendszerek(ERP) és egyéb felhő alapú rendszerek fejlesztésével, felügyeletével foglalkozom.

www.bluefoxitsystems.eu
LAJOS

LAJOS

Hardverfejlesztő

Lajos vagyok! A Bitset Kft. tulajdonosa. Áramköröket, mikroprocesszoros rendszereket és szoftvereket tervezek és fejlesztek! Három gyermekemmel és feleségemmel élek.

Bitset KFT.

ÉLETÜNK KÉPEKBEN

2021. augusztus 16. - Rezonanciák

2021. augusztus 16. - Rezonanciák

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. augusztus 02. - Rezonanciák

2021. augusztus 02. - Rezonanciák

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. július 28. - Rezonanciák

2021. július 28. - Rezonanciák

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. július 19. - A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ II.

2021. július 19. - A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ II.

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
Tehetséggondozás a Kodolányin

Tehetséggondozás a Kodolányin

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
IV. Viharsarki Hobbi Elektronikai Találkozó

IV. Viharsarki Hobbi Elektronikai Találkozó

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. július 12. - A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ I.

2021. július 12. - A békéscsabai Esély Pedagógiai Központ I.

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. július 05. - Rezonanciák

2021. július 05. - Rezonanciák

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. június 28. - Rezonanciák

2021. június 28. - Rezonanciák

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés
2021. június 21. - Nagy teljesíményű BT hangrendszer

2021. június 21. - Nagy teljesíményű BT hangrendszer

Megtekintéshez klikk az alábbi gombra

Megtekintés

MEGTALÁLTOK ELÉRHETŐSÉGEINKEN

RoboKaland kísérleti főhadiszállása

HELYSZÍN:
SpeciálisSzoftver, Békéscsaba, Pozsonyi u.  92.

 


JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFO:
robokaland@gmail.com
70/423-85-90
 

Tábor turnusainak helyszíne

Békéscsaba, Sikló u. 40, 5600